Czym są materiały ścierne nasypowe?

Materiały ścierne są wynikiem coraz to nowszych technologi produkcyjnych opracowywanych przez wiele lat, jednak ciągle składają się z tych samych elementów składowych:

  • Podłoże
  • Spoiwo
  • Ziarno ścierne
  • Typ nasypu

Podłoże

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe aby wytrzymać nacisk szlifowania, wystarczająco gładkie, aby tworzyło odpowiednio jednolitą powierzchnie, która zapewni dobrą przyczepność oraz wystarczająco elastyczne aby w razie potrzeby nadawało się do obróbki konturów i krawędzi.

Najbardziej popularnymi podłożami stosowanymi w materiałach ściernych są papier i płótno.

Papier im lżejszy tym bardziej elastyczny, wraz ze wzrostem gramatury elastyczność spada.

Płótno jest bardziej wytrzymałe na rozdarcie niż papier oraz toleruje wielokrotne zginanie podczas użycia.

 

PODŁOŻE
OPIS
ZASTOSOWANIE
Papier A95 g/m2ręczne wykańczanie powierzchni profilowych.
Papier B105 g/m2ręczne szlifowanie powierzchni profilowych.
Papier C110 g/m2ręczne szlifowanie powierzchni(średnio dokładne, wykańczające).
Papier D130 g/m2ręczne i maszynowe szlifowanie powierzchni(zgrubne, średnio dokładne).
Papier E250 g/m2maszynowe szlifowanie powierzchni, większa wytrzymałość na rozdarcie.
Papier F300 g/m2maszynowe szlifowanie powierzchni, większa wytrzymałość na rozdarcie.
Płótno JFlekkie,elastycznebardzo elastyczne mocno profilowane przedmioty (szlifowanie ręczne i maszynowe), wykańczanie i ujednolicanie powierzchni.
Płótno Jlekkie,elastyczneelastyczne profilowane przedmioty (szlifowanie ręczne i maszynowe), wykańczanie i ujednolicanie powierzchni.
Płótno Xciężkiemocne powierzchnie, krawędzie (szlifowanie maszynowe), wydajne usuwanie naddatku.
Płótno Y,Zciężkiebardzo mocne szlifowanie powierzchni pasami segmentowymi (maszynowe).

Spoiwo

Spoiwo służy do mocowania ziarna ściernego na podłożu.

Najczęściej stosuje się spoiwa oparte na syntetycznych żywicach termoutwardzalnych, które zapewniają bardzo dobre trzymanie ziarna.

Mniej popularnym sposobem są kleje organiczne stosowane do materiałów przeznaczonych do szlifowania ręcznego.

 

Ziarno

Elektrokorund – twarde ziarno nadające się do szlifowania ciągliwych materiałów takich jak stal oraz twarde drewno.

Elektrokorund cyrkonowy- ziarno posiadające właściwości samo ostrzące poprzez kontrolowane pękanie ziaren, które skutkuje powstawaniem nowych ostrych krawędzi. Zapewnia bardzo wydajną obróbkę metali, w tym stali nierdzewnej.

Elektrokorund ceramiczny – twarde ziarno ścierne o mikrokrystalicznej budowie, posiada właściwości samo ostrzące, swoją wydajnością przewyższa inne ziarna ścierne.

Węglik krzemu- najtwardsze oraz najostrzejsze ziarno wyróżniające się najgłębszą penetracją szlifowanego materiału nawet przy niewielkim nacisku. Znajduje zastosowanie przy szlifowaniu metali nieżelaznych,szkła,kamienia.

Nasyp

Podczas decyzji jaki materiał ścierny wybrać ważną kwestią jest rodzaj nasypu.

Jest to nic innego jak ilość ziarna na jednostkę powierzchni.

Wybór nasypu jest uzależniony od powierzchni jaką chcemy szlifować, np. jeżeli materiał będzie się osadzał między ziarnami lepiej wybrać nasyp półotwarty lub otwarty

Wyróżniamy:

nasyp pełny – pokrycie ziarnem 100%
nasyp półotwarty – pokrycie ziarnem 75%
nasyp otwarty – pokrycie ziarnem 50%

Poniżej tabela ze specyfikacją techniczną naszej oferty:

Materiał ścierny
ZIARNO
PODŁOŻE
NASYP
PS11węglik krzemuPapier Cpełny
PS18EelektrokorundPapier Eotwarty
PS19Ewęglik krzemuPapier Epełny
PS19F węglik krzemuPapier Fpełny
PS21Felektrokorund cyrkonowyPapier Fpełny
PS22F ACTelektrokorundPapier Fpełny
PS28FelektrokorundPapier Fpełny
PS33B/C elektrokorundPapier B/Cpółotwarty
SA331elektrokorundFolia poliestrowapółotwarty
CA331elektrokorund Papier Cpółotwarty
BORA-1 elektrokorund ceramicznyFolia poliestrowa otwarty